„És amikor T. kisasszony sétál át a téren elefántcsontszín szoknyájában, az egy egész világ remegtetése, képtelenség máshová nézni, a nagytemplom szépsége is elhalványul. A vakítás így valamit nagyon láthatóvá tesz, valamit pedig eltakar.” (Losoncz Márk: Vakító gépezetek)

„A korábbi idők tisztelt és megbecsült szabadtéri szakrális tájértékeiből ma mégis szép számmal találhatunk olyan fogadalmi kápolnákat, magánáhítatból állíttatott szobrokat, medicinatörténeti pestisemlékműveket, helytörténeti vonatkozású köztéri kereszteket, amelyek évszázadok óta jelzik itteni időnket, díszítik tereinket, gazdagítják akár az urbánus, akár a természeti környezetünket.” (Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban)

„összezsugorodsz az ég alatt, újvidék végül semlegesíti/minden félelmedet. s mindent visszaad, amit/elveszettnek hittél. a reflexiókat, az idegen neveket./a biztonságot, a hangokat. újvidék fényei/arcomra égtek, mint húsba a forró fém.” (Antalovics Péter: Örökszoba)

„Alkotni nem egyéb, mint engedelmeskedni. Engedelmeskedni valaminek, ami hatalmasabb nálunk, bennünk lakik, birtokol minket, olyanná tesz minket, amilyenek vagyunk: egyedivé, senki mássá.(Michel Onfray: A boldogság antik étrendje)

„Bozótos erdőkön, beláthatatlan kukoricatáblákban kell előrehaladnunk, s igazán minden talpalatnyi helyet sok vér árán tudunk elfoglalni csak. A vidék ideális szép rengeteg sok apró erdejével és gyümölcsfáival, de egy támadó hadseregnek igen rossz terep.” (Koczka József naplója 1914-ből)

„Bosszantott a céltalanságuk, és idegesített a dekadens életük. Zavart, hogy mindig mindenből a kisebb felelősséget vállalták, és állandóan csak azt nézték, miképp érhetnék el a céljaikat a lehető legkisebb erőfeszítéssel.” (Kiss Tamás: A tükörtestvér)

„Fejértelep közösségének egyfajta közös kincsét tárja az olvasó elé, amely örök bizonyítéka a szülőföldhöz való kötődésnek, és magyarázattal szolgál arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk” (Id. Beretka Sándor: Ismét forog a szélkerék 1.)

“Végtelen alázatra, magunk, ruhánk, elképzeléseink (koncepciónk, elméleteink) megtépetésére van szükség ahhoz, hogy valami olyasmiről beszélhessünk, mint a festészet volt.” (Tolnai Ottó: Kalapdoboz)

“Nem ismerlek. Egy aranyfülbevalót kaptam tőled, szeretted volna, ha szép vagyok. A három fiad közül, az egyik fiatalon meghalt valami betegségben. Mivel lányod nem volt, gondoltad, majd én az leszek.” (Bicskei Gabriella: Puha kert)

“A könyv célja, hogy ha kis mértékben is, de részese legyen a folyamatnak, amely azt szolgálja, hogy az idő előrehaladtával, az eleven emlékezet halványulásával se tudjunk méltatlanul keveset múltbeli kultúránk szereplőiről.” (Faragó Kornélia: A 28-as nemzedék)

“Amikor az írók jó hat évtizeddel ezelőtt előbb Csantavérre, majd onnan Kanizsára, a Tisza-partra jöttek, végül is azért jöttek, hogy az ügyeletes fülektől távol, olyan helyen beszéljék meg ügyes-bajos dolgaikat, ahol nincsenek lehallgatókészülékek.” (Dormán László: Kanizsai képmesék)

“Werther, mondani sem kell,/ Lottétól jön. Felkavart érzelmekkel,/ mint tudjuk. Megtörtént, aminek meg/ kellett történnie, s neki ma este/ meg kell hoznia a végső döntést.” (Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés)

„A világon semmi se befejezett, ez a HÁZ se, ez a kert se, mindennek van folytatása az állandó változásban, még annak is, amiről úgy gondoljuk, megszűnt.” (Vasagyi Mária: Fabella domi)

„Tapos magas lépésekkel a sűrű gazban, beljebb a bokrosba, ott keresgél hosszan, piszmogva, hajladozva, mintha kiejtett volna valamit a kezéből, s szemének egyre reménytelenebb homályában kétségbeesve leheli maga elé: »Hol az én helyem?«” (Vigh Rudolf: Öröknaptár)

„A falu történetének kutatása, a lakosság, a vallás, az épületek és a szántóföldek alakulásának megismerése közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy a valós múlt ismeretében kellően tudjuk kezelni értékeinket.” (Szilágyi Mária: Fényben és árnyékban. Magyarcsernye építészetének fénykora és hanyatlása)

„Fegyvert? Máma fegyvert? Vagy úgy te is néha, hogy valami nem megy a fejedbe, és nem megy! Azt mondtam: nekem nem kell fegyver…” (Németh István: Fordulat után)

„Több könyvben olvastam azt az óvatos bevezető mondatot, hogy a történet tulajdonképpen kitalált történet, a szereplők kitalált szereplők, minden hasonlóság véletlen. E könyvet az ellenkezőjével kezdeném.” (Várady Tibor: Zoknik a csilláron, életek hajszálon)

„a limeseken túl / nem találom a helyem / az érintetlen erdő megriaszt / a hidak nélküli zabolátlan folyók / akadályozzák a továbbhaladást / sehol egy útjelző tábla / városok sincsenek / csak koszos kis falvak / fanyar erjesztett italokat” (Benedek Miklós: Mintha emberekből állna)

„A több évtizedes rádiózás következtében szinte akaratlanul is minden apróságra reagálok. De valószínűleg így van a többi kollégám is.” (Nagy Nándor: TragikoMédia)

„Pedig én katona akartam lenni. Titokban átmentem egy jó pajtásommal, Tiszaistvánfalvára, mert megtudtuk, hogy azon a napon fogadják meg a civil trénkocsisokat, akik majd az ottani gazdák besorozott lovait és kocsiját fogják hajtani a harctérre.” (Pedig én katona akartam lenni)

Szombathy Bálint számára a művészet személyes archívumként nyilvánul meg, amelybe rendszerezetten betáplálta saját különböző ideáljait, képeit, emlékeit, tudását, tiltásait és tabuit. (Szombathy Bálint: YU retorika)

Minthogy Esterházy elbeszélője nem akar itt »arszpoétikázni«, persze hogy »arszpoétikázik«, minthogy a mondat »elfed, amikor fölfed«, elfedi az író-elbeszélő ars poeticáját, amikor felfedi. Miből áll voltaképpen ez az ars poetica?” (Bányai János: Író[k], könyv[ek], próz[ák])

Arra a kérdésre, hogy van-e valami bejelenteni- és elvámolnivalója, Péter a következőket válaszolta: – Azt hiszem, van a kocsiban valami, amit lehet, hogy nem lenne szabad átvinni a határon…” (Csorba Zoltán: Homéroszi kapocs)

Nézzük! A Másik a pokol-féle cukisághoz semmi köze, hiszen Bender is én vagyok, valamelyest, még akkor is, ha nem veszek róla tudomást, megszüntetem, kiiktatom, eltörlöm. Bender nem te, nem ő, leginkabb mégis én, de zarójelben. (Én.)” (Böndör Pál: Bender & Tsa.)

„Félünk a hibáktól, a tévedésektől, a kudarctól. Sok embert az ilyenfajta félelem teljesen megbénít. Nem akar tévedni vagy valamit rosszul csinálni, s a végén ott köt ki, hogy semmit sem tesz – mert »csak az nem tévedhet, aki nem dolgozik«.” (Harmath Károly: Lélekvonszolás)

„A 19. és a 20. század fordulóján a polgáriasodó, de sok esetben mégis mezővárosi életmódot tükröző Szabadka […] kevés forrásban körvonalazódik annyira jól érezhetően, mint Kosztolanyi Dezső műveiben.” (Séta Kosztolányival)

„A tudat mély rétegeiből feltörő szerelemmítosz Correggióval találkozva alakította ki gyermeki énemet. Így lett aztán a szerelemről való beszéd – Nádas Péterrel szólva – legfontosabb önismereti kérdésemmé.” (Piszár Ágnes: A teljesség fragmentumai)

„Csodát várok, ugyanakkor minden realitásérzékemet elveszítettem, a hang nem több egy bennem rejtőzködő titoknál, egy fémes íznél a számban. Kifogások végtelen sora pulzál bennem, és lehetetlenné teszi a teljes nyugalom elérését. Önkéntesnek lenni, baszd meg!” (Sirbik Attila: St. Euphemia)

„Újvidék az olyan város / minden ablaka lekváros / a háta meg tarka foltos / a szájában kövér boltos / tenyerében a Duna-park / éjjel-nappal nyi-nyitva tart” (Domonkos István: Újvidék – Allegro bajbajó)

„Domonkos István azzal, hogy kisebbségi magyarként exjugoszláv nemzetek irodalmát fordítja magyarra, inspirációt merít azokból, „szerbhorvát” nyelven ír, megkérdőjelezi a magába zárkózó, védekező kisebbségi normát.” (Orcsik Roland: detoNáció)

„A felszínen tisztes város, szürke és dolgos. De éjszaka minden egészen másképp festett. Szexshopok és kukkoldák, fülledt levegőjű mozik. Éjszakai lények, gyönyörűek és kihívóak.” (Lénárd Róbert: Virrasztók – Skizopolisz)

„Jovan végre meggyógyult, és ismét mehetett óvodába. Barátai örvendezve fogadták, de a legjobban Ágnes örült meg annak, hogy ismét együtt játszhatnak. (…)” (Jovana Kulauzov Reba–Túró Lídia: Jovan és Ágnes)

„Élt egyszer egy király, s egyetlen leánya volt. A királylány esténként eljárt valahová táncolni – senki sem tudta, hová –, és minden este széttáncolt egy pár cipellőt. (…)” (Tündértánc. Vajdasági népek meséi)

„rené / magritte / foszforens / törlőgumija / átvilágítja / gyermekkorom / hiába / radírozom / hiába / radírozom” (Maurits Ferenc: Bukott angyal ablaka)

„Az exterritóriumba való betántorgás, a senki földjére való belépés legfeljebb a kisebbségi világokban és irodalomban lehetséges. Fenyvesi Ottó egyiket sem vállalta. Veszprémben új hazát talált: Vajdaságot.” (Végel László)

„A fiú szeme előtt ezen a nyáron az Élet ajtaja egy pár formás, egészséges, széttárt láb formájában tárult föl, amely lábak N. N.-hez tartoztak – a parasztlányka neve örökre Sabahudin titka maradt, más csak a becenevét ismerte, az terjedt el (…).” (Abdulah Sidran: Emlékszel-e Dolly Bellre?)

„gyönyörű a mi életünk/szeretjük egymást nagyon/hét kölykünk van és nonstop a nyakunkban lóg mind/néha nincs mit ennünk/cukrot és lisztet kérünk kölcsön a szomszédtól/de nagyon szeretjük egymást.” (Maja Solar)

„Ebben a kötetben is (…) kivétel nélkül ismert, népszerű írókkal, színészekkel, festőkkel, zenészekkel, újságírókkal és más területen dolgozó közéleti emberekkel folytatok párbeszédet.” (Krekity Olga: beszÉLgetÉSek)

 

Mirjana Burzan – Agneš Kaciba: Srpsko-mađarski rečnik Srpski kao nematernji jezik. Zbirka tekstova i zadataka za nastavnike i učenike srednje škole Autoportret s novelom Monstrumi, kućni vilenjaci, vragovi, zlodusi Davor Gromilović: Wrong Time, Wrong Place Ana Lazukić: Foto Od života do života preko Holokausta Jožef Debreceni: Hladni krematorijum Balint Sombati: YU retorika Arpad Juhas Jovan i Agneš Umetnost medalja Edea Telča Eržebet Juhas: Roman o granici

Javna nabavka

Javne nabavke u 2019. godini

Javna nabavka usluge

JN br. 5/2019 – nabavka usluge štampanja 2 knjige (autora Vladimira Kopicla i autora Balinta Sombatija) na mađarskom jeziku u okviru 2 Partije.

JN br. 4/2019 – nabavka usluge štampanja 2 knjige (pod uredništvom Andraša Kapanjoša i autora Otoa Tolnaija) na mađarskom jeziku u okviru 2 Partije.

JN br. 3/2019 – nabavka usluge štampanja 3 knjige (knjige Rože Jodal, Tamaša Varga i Geze Đere) na mađarskom jeziku u okviru 3 Partije. 

JN br. 2/2019 – nabavka usluge štampanja 7 knjiga na mađarskom jeziku u okviru 7 Partija. 

JN br. 1/2019 – nabavka usluge štampanja 2 časopisa i 7 knjiga u okviru 8 Partija.

Javne nabavke u 2018. godini

Javna nabavka usluge

JN br. 10/2018 – Nabavka usluge štampanja knjige (izbor iz dela) autora Agneša Ozera na mađarskom jeziku, pod radnim naslovom: „A címzett Bori Imre“ i knjige autora Olge Kovačev Ninkov  na mađarskom jeziku, pod naslovom: „Nemes Fekete Edit“.

JN br. 9/2018 – Nabavka usluge štampanja knjige autora Aniko Mesaroš na mađarskom jeziku, sa naslovom: „Epreskerti mesék“.

JN br. 8/2018 – Nabavka usluge štampanja knjige autora Lede Šilinga i Ištvana Šilinga na mađarskom jeziku, sa naslovom: „Szűzanya emlékek Nyugat-Bácskában“.

JN br. 7/2018 – predmet javne nabavke je nabavka usluge štampanja knjige autora Ivo Andrića na mađarskom jeziku, sa naslovom: „Jelek az út mellett“.

JN br. 6/2018 – Nabavka usluge štampanja 4 knjige, i to:

– knjiga autora Monike Čik na mađarskom jeziku, sa naslovom: „Szekrénylakók“,
– knjiga autora Timea Biro na mađarskom jeziku, sa naslovom: „A pusztítás reggelei“,
– knjiga autora Tamaša Tekiša na mađarskom jeziku, sa naslovom: „Samu Sejti“ i
– knjiga grupe urednika (Karolina Biači, Endre Rafai i Ana Tiškeš) sa naslovom: „Aracs-Arača“.

JN br. 5/2018 – nabavka usluge štampanja 2 knjige u okviru 2 Partije, i to: knjiga autora Laure Barna na mađarskom jeziku pod naslovom Vörösmetszés,  i knjiga autora Marko Čudića na mađarskom jeziku pod naslovom: Áthangolódások.

JN br. 4/2018 – nabavka usluge štampanja knjige autora Đule Gobi Feher na mađarskom jeziku, sa naslovom: “Mintha más írta volna”.

JN br. 3/2018 – nabavka usluge štampanja 6 knjiga u okviru 6 Partija

JN br. 2/2018 – nabavka usluge štampanja knjige autora Đezea Bordaša na mađarskom jeziku, sa naslovom: “A  mi  porunk”.

JN br. 1/2018 – nabavka usluge štampanja 2 časopisa i 7 knjiga u okviru 9 Partija

Javne nabavke u 2017. godini

Javna nabavka usluge

JN br. 13/2017 – nabavka usluge štampanja knjige grupe autora na mađarskom jeziku, sa radnim naslovom: “CSURGÓ  KÖNYVE”.
JN br. 12/2017 – nabavka usluge štampanja 4 knjige u okviru 4 Partije, i to: knjiga  autora Silarda Antala , pod naslovom: „A rejtett város”,  knjiga autora Anike Bodor , pod naslovom: „Vajdasági Magyar népdalok 4.”, knjiga Jožefa Guljaša, pod naslovom:„Ludas könyve” i knjiga autora Piroške Čaki Šereš na mađarskom jeziku, pod naslovom: „A Forum Könyvkiadó Intézet bibliográfiája 1957-2016”.
JN br. 11/2017 – nabavka usluge korekture teksta u okviru 4 Partije.
JN br. 10/2017 – nabavka usluge preloma teksta u okviru 3 Partije.
JN br. 9/2017 – nabavka usluge štampanja 6 knjiga.
JN br. 8/2017 – nabavka usluge uređivanja časopisa na mađarskom jeziku u 2017. godini, radi isplate honorara za glavnog urednika časopisa, u okviru 2 Partije.
JN br. 7/2017 – nabavka usluge štampanja knjige autora Karolja Dudaša na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Nem éltünk Gyöngyszigeten – II.” .
JN br. 6/2017- nabavka usluge štampanja 2 knjige na mađarskom jeziku u okviru 2 Partije, i to: knjiga autora Ištvana Konca na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Csend és lázadás” i  knjiga autora Karolja Dudaša na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Nem éltünk Gyöngyszigeten” .
JN br. 5/2017- nabavka usluge štampanja časopisa “HÍD” i “LÉTÜNK” na mađarskom jeziku, u okviru 2 Partije.
JN br. 4/2017- nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku u okviru 3 Partije, i to: knjiga autora Jean-Paul Mongina na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Szókratész a semmit tudó bölcs”, knjiga autora Ane Terek na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Halott nők”   i knjiga pod uredništvom Marka Lošonca na mađarskom jeziku, sa radnim naslovom: “Ki vagy te vajdasági magyar?.
JN br. 3/2017- nabavka usluge štampanja 9 knjiga na mađarskom jeziku, i to: leksikon Lasla Gerolda, udžbenik za učenje mađarskog jezika, priručnik za učenje mađarskog jezika i knjige  Tamaša Kiša, Pala Bendera, Mikloša Fehera, Karolja Junga, Mikloša Švalba i Tibora Varadija. 
JN br. 2/2017- nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku, i to: knjiga autora Ane Baranjija pod naslovom:“Telcs Ede éremművészete“, knjiga autora Kristine Mandić Sarka pod naslovom: “Than Mór” i knjiga autora Ildiko Lovaš pod naslovom: “Rózsaketrec”.
JN br. 1/2017 – Javna nabavka usluge štampanja 5 knjiga, i to: nabavka usluge štampanja knjige autora Timea Biro na mađarskom jeziku, pod radnim naslovom: “Mindennapi nehezék”nabavka usluge štampanja knjige autora Petera Božika namađarskom jeziku, pod naslovom: “Jelentés a Kór Házából”nabavka usluge štampanja knjige autora Čile Važonji na mađarskom jeziku, pod naslovom: “A magyarkanizsai Népkert és Vigadó”nabavka usluge štampanja knjige autora Karolja Barloga na mađarskom jeziku, pod naslovom: Kovács Istenke álmodik” nabavka usluge štampanja knjige grupe autora, pod naslovom: “Csaták, amelyek összekötnek – Bitke koje nas spajaju” .

Javne nabavke u 2016. godini

Javna nabavka dobara

JN br. 1/2016 – Javna nabavka dobra – nabavka polovnog vozila

Javna nabavka usluge

JN br. 13/2016 – Javna nabavka usluge štampanja 3 knjige, i to: Zoltan Klamar: “Kanizsai mindennapok”, Kristina Mandić Sarka: “Than Mór” i knjiga pod uredništvom Agneša Ozera sa radnim naslovom: “Istorija Jevreja u Subotici”.
JN br. 12/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Mikloša Fehera na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Fekete normalitás“, knjige autora Viktora Fehera na mađarskom jeziku, pod naslovom:“Egyházaskéri népszokások” i knjige autora Jean-Paul Mongina na mađarskom jeziku, pod radnim naslovom: “Descartes és az ő Gonosz Géniusza”.
JN br. 11/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Svetislava Basare na mađarskom jeziku, pod naslovom: “A merénylet angyala i knjige autora Jožefa Bogdana na mađarskom jeziku, pod naslovom: “A szavak néha kövek“.

JN br. 10/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Bele Mariaša na mađarskom jeziku, pod naslovom: Dr. Máriás rendel“,  knjige autora Lasla Blaškovića na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Történet a bágyadtságról” i knjige autora Rolanda Orčika na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Fantomkommandó“.

JN br. 9/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Endrea Rafaija na mađarskom jeziku, pod naslovom: “A sárkány bögréje”  i knjige autora Kornelije Farago na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Idők,terek, intenzitások“.

JN br. 8/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Artura Munka na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Bácskai lakodalom”  i knjige autora Janoša Hercega na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Szikkadó földeken“.

JN br. 7/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Enike A. Šajti na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Kisebbségpolitika és társadalomszervezés“, knjige na osnovu konkursa: “Gion Nándor Novellapályázat” i knjige autora Mikloša Fehera na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Fekete normalitás“.
JN br. 6/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Ištvana Šilinga na mađarskom jeziku, pod naslovom:  “VALLÁSI  ÉLET  KUPUSZINÁN” (radni naslov).
JN br. 5/2016 – Javna nabavka usluge štampanja leksikona Lasla Gerolda na mađarskom jeziku, pod naslovom:  “VAJDASÁGI  MAGYAR  IRODALMI  LEXIKON”.
JN br. 4/2016 – Javna nabavka usluge štampanja časopisa “HÍD” i “LÉTÜNK” na mađarskom jeziku – u okviru 2 Partije.
JN br. 3/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige na mađarskom jeziku – u okviru 4 Partije

Javne nabavke u 2015. godini

Javna nabavka usluge

JN br.17/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za originalno autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
JN br.16/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za originalno autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
JN br.15/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za originalno autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
JN br.14/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Ane Baranjija, pod naslovom: “TELCS EDE ÉREMMŰVÉSZETE”
JN br.13/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za originalno autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
JN br.12/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Maje Solar, pod naslovom: “JELLEMZŐ, HOGY  NEM  TERMÉSZETES”
JN br.11/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Viktorije Toma, pod naslovom: “SZÉL  JANKÓ  ÉS  A  KISCSALÁD  ÚJABB KALANDJAI”
JN br.10/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjiga na mađarskom jeziku – u okviru 4 Partija.
JN br.9/2015 – Nabavka usluge štampanja knjige autora Davora Gromilovića, pod naslovom: “WRONG TIME, WRONG PLACE”
JN br.8/2015 – Nabavka usluge štampanja knjige na mađarskom jeziku: “Fenyvesi Ottó: MASÍROZÓ ANGYALOK” (urednici: Roland Orčik i Zoltan Virag)
JN br.7/2015 – Javna nabavka usluge – izrada Srpsko-mađarskog rečnika.
JN br.6/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjiga na mađarskom jeziku – u okviru 7 Partija.
JN br.5/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Aniko Bodor na mađarskom jeziku, pod naslovom: “SZÉLES A DUNA”
JN br.4/2015 – Nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku, i to:
“Hász Péter: ÍGÉRETFÖLD”, “Patak Márta: A TEST MINDENT TUD” i “Domonkos István: ALLEGRO BAJBAJÓ”

JN br. 3/2015 – Nabavka usluge štampanja 4 knjige na mađarskom jeziku, i to: “Bányai János: Író(k), könyv(ek), prózá(k)”, “Harmath Károly: Krisztus a gyógyszertárban”, “Andrić Edit, Gyöngyösi Lídia és Hetesi Bálint: SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT! – tankönyv” (treće izdanje) i “Andrić Edit, Gyöngyösi Lídia és Hetesi Bálint: SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT! – munkafüzet” (treće izdanje).

JN br. 2/2015 Nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku, i to:Szombathy Bálint: YU RETORIKA”, “Őry Nagy Cecília: JUHÁSZ ÁRPÁD” i “Jovana Kulauzov Reba és Túró Lídia: JOVAN ÉS ÁGNES”

JN br. 1/2015 Nabavka usluge štampanja časopisa na mađarskom jeziku – “HÍD” i “LÉTÜNK”

Javna nabavka dobara

Javna nabavka dobara – derivati nafte, br.: 1/2015

 

Javne nabavke u 2014. godini

JNMV 16.
JNMV 17.
JNMV 18.
JNMV 19.
JNMV 20.
JNMV 21.
JNMV 22.
JNMV 23.
JNMV 24.
JNMV 25.
JNMV 26.
JNMV 27.
JNMV 28.
JNMV 29.
JNMV 30.
JNMV 31.
JN br. 1/2014
Nabavka usluge štampanja časopisa “HÍD” i “LÉTÜNK” na mađarskom jeziku
JN br. 2/2014
Nabavka usluge štampanja knjige autora Agneša Ozer na mađarskom jeziku, pod naslovom: “VOLT EGYSZER EGY ÚJVIDÉK”
JN br. 3/2014
Nabavka usluge štampanja knjige Ištvana Šilinga i Eve Lovra
JN br. 4/2014
Nabavka usluge štampanja časopisa “LÉTÜNK” na mađarskom jeziku
JN br. 5/2014
Nabavka usluge štampanja knjige autora Viktorije Toma i Uroša Petrovića
JN br. 6/2014
Nabavka usluge štampanja knjige grupe autora na mađarskom jeziku iz edicije “HÍD” pod naslovom: “MOZGALOM, KULTÚRAFORMÁLÁS, IRODALMI GONDOLKODÁS”

JN br. 7/2014
Nabavka usluge štampanja knjige na mađarskom jeziku – “MICHEL ONFRAY: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK”

JN br. 8/2014
Nabavka usluge štampanja knjiga Šandora Konje i Lasla Gebera

JN br. 9/2014
Nabavka usluge štampanja knjige autora Petera Antaloviča na mađarskom jeziku, pod naslovom: “ÖRÖKSZOBA”

JN br. 10/2014
Nabavka usluge štampanja 2 knjige na mađarskom jeziku – “Gion novellapályázat” i “Bender és Tsai”

JN br. 11/2014
Nabavka usluge štampanja udžbenika i priručnika za učenje mađarskog jezika od sledećih autora: Edit Andrić, Livija Đenđeši i Balint Heteši, pod naslovom: “SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT! ” (drugo izdanje).
JN br. 12/2014
Nabavka usluge štampanja knjige autora Ane Lazukiča na mađarskom jeziku, pod naslovom: “FOTÓ”.
JN br. 13/2014
Nabavka usluge štampanja knjiga autora Nandora Nađ i Mikloša Benedek
JN br. 14/2014
Nabavka usluge štampanja knjige autora Ane Lazukiča na mađarskom jeziku, pod naslovom: “FOTÓ”.

JN br. 15/2014 Nabavka usluge štampanja knjige autora Zoltana Čorbe i knjige grupe autora “SZENTELEKYRE  EMLÉKEZVE II.”